base/protocols/ssl/consts.zeek

SSL
Namespace

SSL

Summary

Constants

SSL::ALERT: count

SSL::APPLICATION_DATA: count

SSL::CERTIFICATE: count

SSL::CERTIFICATE_REQUEST: count

SSL::CERTIFICATE_STATUS: count

SSL::CERTIFICATE_URL: count

SSL::CERTIFICATE_VERIFY: count

SSL::CHANGE_CIPHER_SPEC: count

SSL::CLIENT_HELLO: count

SSL::CLIENT_KEY_EXCHANGE: count

SSL::DTLSv10: count

SSL::DTLSv12: count

SSL::DTLSv13: count

SSL::ENCRYPTED_EXTENSIONS: count

SSL::FINISHED: count

SSL::HANDSHAKE: count

SSL::HEARTBEAT: count

SSL::HELLO_REQUEST: count

SSL::HELLO_RETRY_REQUEST: count

SSL::HELLO_VERIFY_REQUEST: count

SSL::KEY_UPDATE: count

SSL::SERVER_HELLO: count

SSL::SERVER_HELLO_DONE: count

SSL::SERVER_KEY_EXCHANGE: count

SSL::SESSION_TICKET: count

SSL::SSL_EXTENSION_APPLICATION_LAYER_PROTOCOL_NEGOTIATION: count

SSL::SSL_EXTENSION_CACHED_INFO: count

SSL::SSL_EXTENSION_CERTIFICATE_AUTHORITIES: count

SSL::SSL_EXTENSION_CERT_TYPE: count

SSL::SSL_EXTENSION_CHANNEL_ID: count

SSL::SSL_EXTENSION_CHANNEL_ID_NEW: count

SSL::SSL_EXTENSION_CLIENT_AUTHZ: count

SSL::SSL_EXTENSION_CLIENT_CERTIFICATE_TYPE: count

SSL::SSL_EXTENSION_CLIENT_CERTIFICATE_URL: count

SSL::SSL_EXTENSION_CONNECTION_ID: count

SSL::SSL_EXTENSION_COOKIE: count

SSL::SSL_EXTENSION_EARLY_DATA: count

SSL::SSL_EXTENSION_EC_POINT_FORMATS: count

SSL::SSL_EXTENSION_ENCRYPTED_CLIENT_CERTIFICATES: count

SSL::SSL_EXTENSION_ENCRYPT_THEN_MAC: count

SSL::SSL_EXTENSION_EXTENDED_MASTER_SECRET: count

SSL::SSL_EXTENSION_EXTERNAL_ID_HASH: count

SSL::SSL_EXTENSION_EXTERNAL_SESSION_ID: count

SSL::SSL_EXTENSION_HEARTBEAT: count

SSL::SSL_EXTENSION_KEY_SHARE: count

SSL::SSL_EXTENSION_KEY_SHARE_OLD: count

SSL::SSL_EXTENSION_MAX_FRAGMENT_LENGTH: count

SSL::SSL_EXTENSION_NEXT_PROTOCOL_NEGOTIATION: count

SSL::SSL_EXTENSION_OID_FILTERS: count

SSL::SSL_EXTENSION_ORIGIN_BOUND_CERTIFICATES: count

SSL::SSL_EXTENSION_PADDING: count

SSL::SSL_EXTENSION_PADDING_TEMP: count

SSL::SSL_EXTENSION_POST_HANDSHAKE_AUTH: count

SSL::SSL_EXTENSION_PRE_SHARED_KEY: count

SSL::SSL_EXTENSION_PSK_KEY_EXCHANGE_MODES: count

SSL::SSL_EXTENSION_QUIC_TRANSPORT_PARAMETERS: count

SSL::SSL_EXTENSION_RENEGOTIATION_INFO: count

SSL::SSL_EXTENSION_SERVER_AUTHZ: count

SSL::SSL_EXTENSION_SERVER_CERTIFICATE_TYPE: count

SSL::SSL_EXTENSION_SERVER_NAME: count

SSL::SSL_EXTENSION_SESSIONTICKET_TLS: count

SSL::SSL_EXTENSION_SIGNATURE_ALGORITHMS: count

SSL::SSL_EXTENSION_SIGNATURE_ALGORITHMS_CERT: count

SSL::SSL_EXTENSION_SIGNED_CERTIFICATE_TIMESTAMP: count

SSL::SSL_EXTENSION_SRP: count

SSL::SSL_EXTENSION_STATUS_REQUEST: count

SSL::SSL_EXTENSION_STATUS_REQUEST_V2: count

SSL::SSL_EXTENSION_SUPPORTED_GROUPS: count

SSL::SSL_EXTENSION_SUPPORTED_VERSIONS: count

SSL::SSL_EXTENSION_TICKETEARLYDATAINFO: count

SSL::SSL_EXTENSION_TOKEN_BINDING: count

SSL::SSL_EXTENSION_TRANSPARENCY_INFO: count

SSL::SSL_EXTENSION_TRUNCATED_HMAC: count

SSL::SSL_EXTENSION_TRUSTED_CA_KEYS: count

SSL::SSL_EXTENSION_USER_MAPPING: count

SSL::SSL_EXTENSION_USE_SRTP: count

SSL::SSL_FORTEZZA_KEA_WITH_FORTEZZA_CBC_SHA: count

SSL::SSL_FORTEZZA_KEA_WITH_NULL_SHA: count

SSL::SSL_RSA_FIPS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::SSL_RSA_FIPS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA_2: count

SSL::SSL_RSA_FIPS_WITH_DES_CBC_SHA: count

SSL::SSL_RSA_FIPS_WITH_DES_CBC_SHA_2: count

SSL::SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_MD5: count

SSL::SSL_RSA_WITH_DES_CBC_MD5: count

SSL::SSL_RSA_WITH_IDEA_CBC_MD5: count

SSL::SSL_RSA_WITH_RC2_CBC_MD5: count

SSL::SSLv2: count

SSL::SSLv20_CK_DES_192_EDE3_CBC_WITH_MD5: count

SSL::SSLv20_CK_DES_64_CBC_WITH_MD5: count

SSL::SSLv20_CK_IDEA_128_CBC_WITH_MD5: count

SSL::SSLv20_CK_RC2_128_CBC_EXPORT40_WITH_MD5: count

SSL::SSLv20_CK_RC2_128_CBC_WITH_MD5: count

SSL::SSLv20_CK_RC4_128_EXPORT40_WITH_MD5: count

SSL::SSLv20_CK_RC4_128_WITH_MD5: count

SSL::SSLv3: count

SSL::SUPPLEMENTAL_DATA: count

SSL::TLS_AES_128_CCM_8_SHA256: count

SSL::TLS_AES_128_CCM_SHA256: count

SSL::TLS_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_CECPQ1_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_CECPQ1_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256: count

SSL::TLS_CECPQ1_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_CECPQ1_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256: count

SSL::TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_DSS_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_DSS_EXPORT1024_WITH_RC4_56_SHA: count

SSL::TLS_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_RMD: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_RMD: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_RMD: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_RC4_128_SHA: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_128_CCM: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_256_CCM: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_NULL_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_NULL_SHA384: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_RC4_128_SHA: count

SSL::TLS_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_RMD: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_RMD: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM_8: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_RMD: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM_8: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256_OLD: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_ANON_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_ANON_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_AES_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_AES_256_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_DES_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_RC4_128_MD5: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_SEED_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_DES_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_DES_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM_8: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM_8: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256_OLD: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_CCM_8_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_CCM_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_NULL_SHA: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_NULL_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_NULL_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_RC4_128_SHA: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256_OLD: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA: count

SSL::TLS_ECDH_ANON_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDH_ANON_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDH_ANON_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDH_ANON_WITH_NULL_SHA: count

SSL::TLS_ECDH_ANON_WITH_RC4_128_SHA: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA: count

SSL::TLS_EMPTY_RENEGOTIATION_INFO_SCSV: count

SSL::TLS_FALLBACK_SCSV: count

SSL::TLS_GOSTR341001_WITH_28147_CNT_IMIT: count

SSL::TLS_GOSTR341001_WITH_NULL_GOSTR3411: count

SSL::TLS_GOSTR341094_WITH_28147_CNT_IMIT: count

SSL::TLS_GOSTR341094_WITH_NULL_GOSTR3411: count

SSL::TLS_KRB5_EXPORT_WITH_DES_CBC_40_MD5: count

SSL::TLS_KRB5_EXPORT_WITH_DES_CBC_40_SHA: count

SSL::TLS_KRB5_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5: count

SSL::TLS_KRB5_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_SHA: count

SSL::TLS_KRB5_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5: count

SSL::TLS_KRB5_EXPORT_WITH_RC4_40_SHA: count

SSL::TLS_KRB5_WITH_3DES_EDE_CBC_MD5: count

SSL::TLS_KRB5_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_KRB5_WITH_DES_CBC_MD5: count

SSL::TLS_KRB5_WITH_DES_CBC_SHA: count

SSL::TLS_KRB5_WITH_IDEA_CBC_MD5: count

SSL::TLS_KRB5_WITH_IDEA_CBC_SHA: count

SSL::TLS_KRB5_WITH_RC4_128_MD5: count

SSL::TLS_KRB5_WITH_RC4_128_SHA: count

SSL::TLS_NULL_WITH_NULL_NULL: count

SSL::TLS_PSK_DHE_WITH_AES_128_CCM_8: count

SSL::TLS_PSK_DHE_WITH_AES_256_CCM_8: count

SSL::TLS_PSK_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_PSK_WITH_AES_128_CCM: count

SSL::TLS_PSK_WITH_AES_128_CCM_8: count

SSL::TLS_PSK_WITH_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_PSK_WITH_AES_256_CCM: count

SSL::TLS_PSK_WITH_AES_256_CCM_8: count

SSL::TLS_PSK_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_PSK_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_PSK_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_PSK_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_PSK_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_PSK_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_PSK_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_PSK_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_PSK_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_PSK_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256: count

SSL::TLS_PSK_WITH_NULL_SHA256: count

SSL::TLS_PSK_WITH_NULL_SHA384: count

SSL::TLS_PSK_WITH_RC4_128_SHA: count

SSL::TLS_RSA_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA: count

SSL::TLS_RSA_EXPORT1024_WITH_RC2_CBC_56_MD5: count

SSL::TLS_RSA_EXPORT1024_WITH_RC4_56_MD5: count

SSL::TLS_RSA_EXPORT1024_WITH_RC4_56_SHA: count

SSL::TLS_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA: count

SSL::TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5: count

SSL::TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_NULL_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_NULL_SHA384: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_RC4_128_SHA: count

SSL::TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_RMD: count

SSL::TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_RMD: count

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_128_CCM: count

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_128_CCM_8: count

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_RMD: count

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_256_CCM: count

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_256_CCM_8: count

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_RSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA: count

SSL::TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA: count

SSL::TLS_RSA_WITH_NULL_MD5: count

SSL::TLS_RSA_WITH_NULL_SHA: count

SSL::TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5: count

SSL::TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA: count

SSL::TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA: count

SSL::TLS_SRP_SHA_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_SRP_SHA_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_SRP_SHA_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_SRP_SHA_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_SRP_SHA_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_SRP_SHA_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_SRP_SHA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_SRP_SHA_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_SRP_SHA_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLSv10: count

SSL::TLSv11: count

SSL::TLSv12: count

SSL::TLSv13: count

SSL::V2_CLIENT_HELLO: count

SSL::V2_CLIENT_MASTER_KEY: count

SSL::V2_ERROR: count

SSL::V2_SERVER_HELLO: count

SSL::alert_descriptions: table &default = function

Mapping between numeric codes and human readable strings for alert descriptions.

SSL::alert_levels: table &default = function

Mapping between numeric codes and human readable strings for alert levels.

SSL::cipher_desc: table &default = function

This is a table of all known cipher specs.

SSL::ec_curves: table &default = function

Mapping between numeric codes and human readable string for SSL/TLS elliptic curves.

SSL::ec_point_formats: table &default = function

Mapping between numeric codes and human readable string for SSL/TLS EC point formats.

SSL::extensions: table &default = function

Mapping between numeric codes and human readable strings for SSL/TLS extensions.

SSL::hash_algorithms: table &default = function

Mapping between numeric codes and human readable strings for hash algorithms.

SSL::signature_algorithms: table &default = function

Mapping between numeric codes and human readable strings for signature algorithms.

SSL::version_strings: table &default = function

Mapping between the constants and string values for SSL/TLS versions.

Detailed Interface

Constants

SSL::ALERT
Type

count

Default

21

SSL::APPLICATION_DATA
Type

count

Default

23

SSL::CERTIFICATE
Type

count

Default

11

SSL::CERTIFICATE_REQUEST
Type

count

Default

13

SSL::CERTIFICATE_STATUS
Type

count

Default

22

SSL::CERTIFICATE_URL
Type

count

Default

21

SSL::CERTIFICATE_VERIFY
Type

count

Default

15

SSL::CHANGE_CIPHER_SPEC
Type

count

Default

20

SSL::CLIENT_HELLO
Type

count

Default

1

SSL::CLIENT_KEY_EXCHANGE
Type

count

Default

16

SSL::DTLSv10
Type

count

Default

65279

SSL::DTLSv12
Type

count

Default

65277

SSL::DTLSv13
Type

count

Default

65276

SSL::ENCRYPTED_EXTENSIONS
Type

count

Default

8

SSL::FINISHED
Type

count

Default

20

SSL::HANDSHAKE
Type

count

Default

22

SSL::HEARTBEAT
Type

count

Default

24

SSL::HELLO_REQUEST
Type

count

Default

0

SSL::HELLO_RETRY_REQUEST
Type

count

Default

6

SSL::HELLO_VERIFY_REQUEST
Type

count

Default

3

SSL::KEY_UPDATE
Type

count

Default

24

SSL::SERVER_HELLO
Type

count

Default

2

SSL::SERVER_HELLO_DONE
Type

count

Default

14

SSL::SERVER_KEY_EXCHANGE
Type

count

Default

12

SSL::SESSION_TICKET
Type

count

Default

4

SSL::SSL_EXTENSION_APPLICATION_LAYER_PROTOCOL_NEGOTIATION
Type

count

Default

16

SSL::SSL_EXTENSION_CACHED_INFO
Type

count

Default

25

SSL::SSL_EXTENSION_CERTIFICATE_AUTHORITIES
Type

count

Default

47

SSL::SSL_EXTENSION_CERT_TYPE
Type

count

Default

9

SSL::SSL_EXTENSION_CHANNEL_ID
Type

count

Default

30031

SSL::SSL_EXTENSION_CHANNEL_ID_NEW
Type

count

Default

30032

SSL::SSL_EXTENSION_CLIENT_AUTHZ
Type

count

Default

7

SSL::SSL_EXTENSION_CLIENT_CERTIFICATE_TYPE
Type

count

Default

19

SSL::SSL_EXTENSION_CLIENT_CERTIFICATE_URL
Type

count

Default

2

SSL::SSL_EXTENSION_CONNECTION_ID
Type

count

Default

53

Type

count

Default

44

SSL::SSL_EXTENSION_EARLY_DATA
Type

count

Default

42

SSL::SSL_EXTENSION_EC_POINT_FORMATS
Type

count

Default

11

SSL::SSL_EXTENSION_ENCRYPTED_CLIENT_CERTIFICATES
Type

count

Default

13180

SSL::SSL_EXTENSION_ENCRYPT_THEN_MAC
Type

count

Default

22

SSL::SSL_EXTENSION_EXTENDED_MASTER_SECRET
Type

count

Default

23

SSL::SSL_EXTENSION_EXTERNAL_ID_HASH
Type

count

Default

55

SSL::SSL_EXTENSION_EXTERNAL_SESSION_ID
Type

count

Default

56

SSL::SSL_EXTENSION_HEARTBEAT
Type

count

Default

15

SSL::SSL_EXTENSION_KEY_SHARE
Type

count

Default

51

SSL::SSL_EXTENSION_KEY_SHARE_OLD
Type

count

Default

40

SSL::SSL_EXTENSION_MAX_FRAGMENT_LENGTH
Type

count

Default

1

SSL::SSL_EXTENSION_NEXT_PROTOCOL_NEGOTIATION
Type

count

Default

13172

SSL::SSL_EXTENSION_OID_FILTERS
Type

count

Default

48

SSL::SSL_EXTENSION_ORIGIN_BOUND_CERTIFICATES
Type

count

Default

13175

SSL::SSL_EXTENSION_PADDING
Type

count

Default

21

SSL::SSL_EXTENSION_PADDING_TEMP
Type

count

Default

35655

SSL::SSL_EXTENSION_POST_HANDSHAKE_AUTH
Type

count

Default

49

SSL::SSL_EXTENSION_PRE_SHARED_KEY
Type

count

Default

41

SSL::SSL_EXTENSION_PSK_KEY_EXCHANGE_MODES
Type

count

Default

45

SSL::SSL_EXTENSION_QUIC_TRANSPORT_PARAMETERS
Type

count

Default

57

SSL::SSL_EXTENSION_RENEGOTIATION_INFO
Type

count

Default

65281

SSL::SSL_EXTENSION_SERVER_AUTHZ
Type

count

Default

8

SSL::SSL_EXTENSION_SERVER_CERTIFICATE_TYPE
Type

count

Default

20

SSL::SSL_EXTENSION_SERVER_NAME
Type

count

Default

0

SSL::SSL_EXTENSION_SESSIONTICKET_TLS
Type

count

Default

35

SSL::SSL_EXTENSION_SIGNATURE_ALGORITHMS
Type

count

Default

13

SSL::SSL_EXTENSION_SIGNATURE_ALGORITHMS_CERT
Type

count

Default

50

SSL::SSL_EXTENSION_SIGNED_CERTIFICATE_TIMESTAMP
Type

count

Default

18

SSL::SSL_EXTENSION_SRP
Type

count

Default

12

SSL::SSL_EXTENSION_STATUS_REQUEST
Type

count

Default

5

SSL::SSL_EXTENSION_STATUS_REQUEST_V2
Type

count

Default

17

SSL::SSL_EXTENSION_SUPPORTED_GROUPS
Type

count

Default

10

SSL::SSL_EXTENSION_SUPPORTED_VERSIONS
Type

count

Default

43

SSL::SSL_EXTENSION_TICKETEARLYDATAINFO
Type

count

Default

46

SSL::SSL_EXTENSION_TOKEN_BINDING
Type

count

Default

24

SSL::SSL_EXTENSION_TRANSPARENCY_INFO
Type

count

Default

52

SSL::SSL_EXTENSION_TRUNCATED_HMAC
Type

count

Default

4

SSL::SSL_EXTENSION_TRUSTED_CA_KEYS
Type

count

Default

3

SSL::SSL_EXTENSION_USER_MAPPING
Type

count

Default

6

SSL::SSL_EXTENSION_USE_SRTP
Type

count

Default

14

SSL::SSL_FORTEZZA_KEA_WITH_FORTEZZA_CBC_SHA
Type

count

Default

29

SSL::SSL_FORTEZZA_KEA_WITH_NULL_SHA
Type

count

Default

28

SSL::SSL_RSA_FIPS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

65279

SSL::SSL_RSA_FIPS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA_2
Type

count

Default

65504

SSL::SSL_RSA_FIPS_WITH_DES_CBC_SHA
Type

count

Default

65278

SSL::SSL_RSA_FIPS_WITH_DES_CBC_SHA_2
Type

count

Default

65505

SSL::SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_MD5
Type

count

Default

65411

SSL::SSL_RSA_WITH_DES_CBC_MD5
Type

count

Default

65410

SSL::SSL_RSA_WITH_IDEA_CBC_MD5
Type

count

Default

65409

SSL::SSL_RSA_WITH_RC2_CBC_MD5
Type

count

Default

65408

SSL::SSLv2
Type

count

Default

2

SSL::SSLv20_CK_DES_192_EDE3_CBC_WITH_MD5
Type

count

Default

458944

SSL::SSLv20_CK_DES_64_CBC_WITH_MD5
Type

count

Default

393280

SSL::SSLv20_CK_IDEA_128_CBC_WITH_MD5
Type

count

Default

327808

SSL::SSLv20_CK_RC2_128_CBC_EXPORT40_WITH_MD5
Type

count

Default

262272

SSL::SSLv20_CK_RC2_128_CBC_WITH_MD5
Type

count

Default

196736

SSL::SSLv20_CK_RC4_128_EXPORT40_WITH_MD5
Type

count

Default

131200

SSL::SSLv20_CK_RC4_128_WITH_MD5
Type

count

Default

65664

SSL::SSLv3
Type

count

Default

768

SSL::SUPPLEMENTAL_DATA
Type

count

Default

23

SSL::TLS_AES_128_CCM_8_SHA256
Type

count

Default

4869

SSL::TLS_AES_128_CCM_SHA256
Type

count

Default

4868

SSL::TLS_AES_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

4865

SSL::TLS_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

4866

SSL::TLS_CECPQ1_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

5818

SSL::TLS_CECPQ1_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
Type

count

Default

5816

SSL::TLS_CECPQ1_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

5817

SSL::TLS_CECPQ1_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
Type

count

Default

5815

SSL::TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
Type

count

Default

4867

SSL::TLS_DHE_DSS_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA
Type

count

Default

99

SSL::TLS_DHE_DSS_EXPORT1024_WITH_RC4_56_SHA
Type

count

Default

101

SSL::TLS_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA
Type

count

Default

17

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_RMD
Type

count

Default

114

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

19

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_RMD
Type

count

Default

115

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA
Type

count

Default

50

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

64

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

162

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_RMD
Type

count

Default

116

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA
Type

count

Default

56

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256
Type

count

Default

106

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

163

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49218

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49238

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49219

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49239

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA
Type

count

Default

68

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

189

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49280

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA
Type

count

Default

135

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256
Type

count

Default

195

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49281

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA
Type

count

Default

18

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_RC4_128_SHA
Type

count

Default

102

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA
Type

count

Default

153

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

143

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA
Type

count

Default

144

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

178

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_128_CCM
Type

count

Default

49318

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

170

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA
Type

count

Default

145

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

179

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_256_CCM
Type

count

Default

49319

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

171

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49254

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49260

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49255

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49261

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49302

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49296

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49303

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49297

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
Type

count

Default

52397

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_NULL_SHA256
Type

count

Default

180

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_NULL_SHA384
Type

count

Default

181

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_RC4_128_SHA
Type

count

Default

142

SSL::TLS_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA
Type

count

Default

20

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_RMD
Type

count

Default

119

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

22

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_RMD
Type

count

Default

120

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
Type

count

Default

51

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

103

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM
Type

count

Default

49310

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM_8
Type

count

Default

49314

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

158

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_RMD
Type

count

Default

121

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
Type

count

Default

57

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
Type

count

Default

107

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM
Type

count

Default

49311

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM_8
Type

count

Default

49315

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

159

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49220

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49234

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49221

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49235

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA
Type

count

Default

69

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

190

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49276

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA
Type

count

Default

136

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256
Type

count

Default

196

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49277

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
Type

count

Default

52394

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256_OLD
Type

count

Default

52245

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA
Type

count

Default

21

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA
Type

count

Default

154

SSL::TLS_DH_ANON_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA
Type

count

Default

25

SSL::TLS_DH_ANON_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5
Type

count

Default

23

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

27

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_AES_128_CBC_SHA
Type

count

Default

52

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_AES_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

108

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_AES_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

166

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_AES_256_CBC_SHA
Type

count

Default

58

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_AES_256_CBC_SHA256
Type

count

Default

109

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

167

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49222

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49242

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49223

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49243

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA
Type

count

Default

70

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

191

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49284

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA
Type

count

Default

137

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256
Type

count

Default

197

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49285

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_DES_CBC_SHA
Type

count

Default

26

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_RC4_128_MD5
Type

count

Default

24

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_SEED_CBC_SHA
Type

count

Default

155

SSL::TLS_DH_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA
Type

count

Default

11

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

13

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA
Type

count

Default

48

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

62

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

164

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA
Type

count

Default

54

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256
Type

count

Default

104

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

165

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49214

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49240

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49215

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49241

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA
Type

count

Default

66

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

187

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49282

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA
Type

count

Default

133

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256
Type

count

Default

193

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49283

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_DES_CBC_SHA
Type

count

Default

12

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA
Type

count

Default

151

SSL::TLS_DH_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA
Type

count

Default

14

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

16

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
Type

count

Default

49

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

63

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

160

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
Type

count

Default

55

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
Type

count

Default

105

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

161

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49216

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49236

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49217

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49237

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA
Type

count

Default

67

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

188

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49278

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA
Type

count

Default

134

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256
Type

count

Default

194

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49279

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_DES_CBC_SHA
Type

count

Default

15

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA
Type

count

Default

152

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

49160

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
Type

count

Default

49161

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49187

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM
Type

count

Default

49324

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM_8
Type

count

Default

49326

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49195

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
Type

count

Default

49162

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49188

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM
Type

count

Default

49325

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM_8
Type

count

Default

49327

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49196

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49224

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49244

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49225

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49245

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49266

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49286

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49267

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49287

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
Type

count

Default

52393

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256_OLD
Type

count

Default

52244

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA
Type

count

Default

49158

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA
Type

count

Default

49159

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

49204

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA
Type

count

Default

49205

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49207

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_CCM_8_SHA256
Type

count

Default

53251

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_CCM_SHA256
Type

count

Default

53252

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

53249

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA
Type

count

Default

49206

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49208

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

53250

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49264

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49265

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49306

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49307

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
Type

count

Default

52396

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_NULL_SHA
Type

count

Default

49209

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_NULL_SHA256
Type

count

Default

49210

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_NULL_SHA384
Type

count

Default

49211

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_RC4_128_SHA
Type

count

Default

49203

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

49170

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
Type

count

Default

49171

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49191

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49199

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
Type

count

Default

49172

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49192

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49200

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49228

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49248

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49229

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49249

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49270

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49290

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49271

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49291

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
Type

count

Default

52392

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256_OLD
Type

count

Default

52243

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA
Type

count

Default

49168

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA
Type

count

Default

49169

SSL::TLS_ECDH_ANON_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

49175

SSL::TLS_ECDH_ANON_WITH_AES_128_CBC_SHA
Type

count

Default

49176

SSL::TLS_ECDH_ANON_WITH_AES_256_CBC_SHA
Type

count

Default

49177

SSL::TLS_ECDH_ANON_WITH_NULL_SHA
Type

count

Default

49173

SSL::TLS_ECDH_ANON_WITH_RC4_128_SHA
Type

count

Default

49174

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

49155

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
Type

count

Default

49156

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49189

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49197

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
Type

count

Default

49157

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49190

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49198

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49226

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49246

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49227

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49247

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49268

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49288

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49269

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49289

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA
Type

count

Default

49153

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA
Type

count

Default

49154

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

49165

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
Type

count

Default

49166

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49193

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49201

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
Type

count

Default

49167

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49194

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49202

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49230

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49250

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49231

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49251

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49272

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49292

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49273

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49293

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA
Type

count

Default

49163

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA
Type

count

Default

49164

SSL::TLS_EMPTY_RENEGOTIATION_INFO_SCSV
Type

count

Default

255

SSL::TLS_FALLBACK_SCSV
Type

count

Default

22016

SSL::TLS_GOSTR341001_WITH_28147_CNT_IMIT
Type

count

Default

129

SSL::TLS_GOSTR341001_WITH_NULL_GOSTR3411
Type

count

Default

131

SSL::TLS_GOSTR341094_WITH_28147_CNT_IMIT
Type

count

Default

128

SSL::TLS_GOSTR341094_WITH_NULL_GOSTR3411
Type

count

Default

130

SSL::TLS_KRB5_EXPORT_WITH_DES_CBC_40_MD5
Type

count

Default

41

SSL::TLS_KRB5_EXPORT_WITH_DES_CBC_40_SHA
Type

count

Default

38

SSL::TLS_KRB5_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5
Type

count

Default

42

SSL::TLS_KRB5_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_SHA
Type

count

Default

39

SSL::TLS_KRB5_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5
Type

count

Default

43

SSL::TLS_KRB5_EXPORT_WITH_RC4_40_SHA
Type

count

Default

40

SSL::TLS_KRB5_WITH_3DES_EDE_CBC_MD5
Type

count

Default

35

SSL::TLS_KRB5_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

31

SSL::TLS_KRB5_WITH_DES_CBC_MD5
Type

count

Default

34

SSL::TLS_KRB5_WITH_DES_CBC_SHA
Type

count

Default

30

SSL::TLS_KRB5_WITH_IDEA_CBC_MD5
Type

count

Default

37

SSL::TLS_KRB5_WITH_IDEA_CBC_SHA
Type

count

Default

33

SSL::TLS_KRB5_WITH_RC4_128_MD5
Type

count

Default

36

SSL::TLS_KRB5_WITH_RC4_128_SHA
Type

count

Default

32

SSL::TLS_NULL_WITH_NULL_NULL
Type

count

Default

0

SSL::TLS_PSK_DHE_WITH_AES_128_CCM_8
Type

count

Default

49322

SSL::TLS_PSK_DHE_WITH_AES_256_CCM_8
Type

count

Default

49323

SSL::TLS_PSK_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

139

SSL::TLS_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA
Type

count

Default

140

SSL::TLS_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

174

SSL::TLS_PSK_WITH_AES_128_CCM
Type

count

Default

49316

SSL::TLS_PSK_WITH_AES_128_CCM_8
Type

count

Default

49320

SSL::TLS_PSK_WITH_AES_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

168

SSL::TLS_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA
Type

count

Default

141

SSL::TLS_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

175

SSL::TLS_PSK_WITH_AES_256_CCM
Type

count

Default

49317

SSL::TLS_PSK_WITH_AES_256_CCM_8
Type

count

Default

49321

SSL::TLS_PSK_WITH_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

169

SSL::TLS_PSK_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49252

SSL::TLS_PSK_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49258

SSL::TLS_PSK_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49253

SSL::TLS_PSK_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49259

SSL::TLS_PSK_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49300

SSL::TLS_PSK_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49294

SSL::TLS_PSK_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49301

SSL::TLS_PSK_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49295

SSL::TLS_PSK_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
Type

count

Default

52395

SSL::TLS_PSK_WITH_NULL_SHA256
Type

count

Default

176

SSL::TLS_PSK_WITH_NULL_SHA384
Type

count

Default

177

SSL::TLS_PSK_WITH_RC4_128_SHA
Type

count

Default

138

SSL::TLS_RSA_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA
Type

count

Default

98

SSL::TLS_RSA_EXPORT1024_WITH_RC2_CBC_56_MD5
Type

count

Default

97

SSL::TLS_RSA_EXPORT1024_WITH_RC4_56_MD5
Type

count

Default

96

SSL::TLS_RSA_EXPORT1024_WITH_RC4_56_SHA
Type

count

Default

100

SSL::TLS_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA
Type

count

Default

8

SSL::TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5
Type

count

Default

6

SSL::TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5
Type

count

Default

3

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

147

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA
Type

count

Default

148

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

182

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_AES_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

172

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA
Type

count

Default

149

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

183

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

173

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49256

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49262

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49257

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49263

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49304

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49298

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49305

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49299

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
Type

count

Default

52398

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_NULL_SHA256
Type

count

Default

184

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_NULL_SHA384
Type

count

Default

185

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_RC4_128_SHA
Type

count

Default

146

SSL::TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_RMD
Type

count

Default

124

SSL::TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

10

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_RMD
Type

count

Default

125

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
Type

count

Default

47

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

60

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_128_CCM
Type

count

Default

49308

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_128_CCM_8
Type

count

Default

49312

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

156

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_RMD
Type

count

Default

126

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
Type

count

Default

53

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
Type

count

Default

61

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_256_CCM
Type

count

Default

49309

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_256_CCM_8
Type

count

Default

49313

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

157

SSL::TLS_RSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49212

SSL::TLS_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49232

SSL::TLS_RSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49213

SSL::TLS_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49233

SSL::TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA
Type

count

Default

65

SSL::TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

186

SSL::TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49274

SSL::TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA
Type

count

Default

132

SSL::TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256
Type

count

Default

192

SSL::TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49275

SSL::TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA
Type

count

Default

9

SSL::TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA
Type

count

Default

7

SSL::TLS_RSA_WITH_NULL_MD5
Type

count

Default

1

SSL::TLS_RSA_WITH_NULL_SHA
Type

count

Default

2

SSL::TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256
Type

count

Default

59

SSL::TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5
Type

count

Default

4

SSL::TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA
Type

count

Default

5

SSL::TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA
Type

count

Default

150

SSL::TLS_SRP_SHA_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

49180

SSL::TLS_SRP_SHA_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA
Type

count

Default

49183

SSL::TLS_SRP_SHA_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA
Type

count

Default

49186

SSL::TLS_SRP_SHA_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

49179

SSL::TLS_SRP_SHA_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
Type

count

Default

49182

SSL::TLS_SRP_SHA_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
Type

count

Default

49185

SSL::TLS_SRP_SHA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

49178

SSL::TLS_SRP_SHA_WITH_AES_128_CBC_SHA
Type

count

Default

49181

SSL::TLS_SRP_SHA_WITH_AES_256_CBC_SHA
Type

count

Default

49184

SSL::TLSv10
Type

count

Default

769

SSL::TLSv11
Type

count

Default

770

SSL::TLSv12
Type

count

Default

771

SSL::TLSv13
Type

count

Default

772

SSL::V2_CLIENT_HELLO
Type

count

Default

301

SSL::V2_CLIENT_MASTER_KEY
Type

count

Default

302

SSL::V2_ERROR
Type

count

Default

300

SSL::V2_SERVER_HELLO
Type

count

Default

304

SSL::alert_descriptions
Type

table [count] of string

Attributes

&default = function

Default
{
  [40] = "handshake_failure",
  [45] = "certificate_expired",
  [20] = "bad_record_mac",
  [46] = "certificate_unknown",
  [30] = "decompression_failure",
  [71] = "insufficient_security",
  [10] = "unexpected_message",
  [21] = "decryption_failed",
  [41] = "no_certificate",
  [47] = "illegal_parameter",
  [70] = "protocol_version",
  [80] = "internal_error",
  [50] = "decode_error",
  [120] = "no_application_protocol",
  [111] = "certificate_unobtainable",
  [115] = "unknown_psk_identity",
  [48] = "unknown_ca",
  [90] = "user_canceled",
  [42] = "bad_certificate",
  [49] = "access_denied",
  [86] = "inappropriate_fallback",
  [113] = "bad_certificate_status_response",
  [112] = "unrecognized_name",
  [60] = "export_restriction",
  [22] = "record_overflow",
  [100] = "no_renegotiation",
  [51] = "decrypt_error",
  [43] = "unsupported_certificate",
  [114] = "bad_certificate_hash_value",
  [0] = "close_notify",
  [110] = "unsupported_extension",
  [44] = "certificate_revoked"
}

Mapping between numeric codes and human readable strings for alert descriptions.

SSL::alert_levels
Type

table [count] of string

Attributes

&default = function

Default
{
  [2] = "fatal",
  [1] = "warning"
}

Mapping between numeric codes and human readable strings for alert levels.

SSL::cipher_desc
Type

table [count] of string

Attributes

&default = function

Default
{
  [49279] = "TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384",
  [49235] = "TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384",
  [28] = "SSL_FORTEZZA_KEA_WITH_NULL_SHA",
  [107] = "TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256",
  [49229] = "TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384",
  [53] = "TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA",
  [49161] = "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA",
  [52] = "TLS_DH_ANON_WITH_AES_128_CBC_SHA",
  [49266] = "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256",
  [49284] = "TLS_DH_ANON_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256",
  [105] = "TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256",
  [49278] = "TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256",
  [52394] = "TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256",
  [49231] = "TLS_ECDH_RSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384",
  [49306] = "TLS_ECDHE_PSK_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256",
  [49178] = "TLS_SRP_SHA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA",
  [188] = "TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256",
  [29] = "SSL_FORTEZZA_KEA_WITH_FORTEZZA_CBC_SHA",
  [196] = "TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256",
  [5815] = "TLS_CECPQ1_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256",
  [115] = "TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_RMD",
  [176] = "TLS_PSK_WITH_NULL_SHA256",
  [133] = "TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA",
  [49251] = "TLS_ECDH_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384",
  [49214] = "TLS_DH_DSS_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256",
  [146] = "TLS_RSA_PSK_WITH_RC4_128_SHA",
  [49182] = "TLS_SRP_SHA_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA",
  [1] = "TLS_RSA_WITH_NULL_MD5",
  [49226] = "TLS_ECDH_ECDSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256",
  [116] = "TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_RMD",
  [158] = "TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
  [35] = "TLS_KRB5_WITH_3DES_EDE_CBC_MD5",
  [49217] = "TLS_DH_RSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384",
  [102] = "TLS_DHE_DSS_WITH_RC4_128_SHA",
  [52393] = "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256",
  [3] = "TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5",
  [183] = "TLS_RSA_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA384",
  [49204] = "TLS_ECDHE_PSK_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA",
  [14] = "TLS_DH_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA",
  [49198] = "TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
  [49239] = "TLS_DHE_DSS_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384",
  [31] = "TLS_KRB5_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA",
  [192] = "TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256",
  [49283] = "TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384",
  [49291] = "TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384",
  [49312] = "TLS_RSA_WITH_AES_128_CCM_8",
  [4867] = "TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256",
  [49157] = "TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA",
  [49295] = "TLS_PSK_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384",
  [56] = "TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA",
  [49262] = "TLS_RSA_PSK_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256",
  [66] = "TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA",
  [49213] = "TLS_RSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384",
  [49268] = "TLS_ECDH_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256",
  [174] = "TLS_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
  [49200] = "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
  [49281] = "TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384",
  [49275] = "TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384",
  [49164] = "TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA",
  [22016] = "TLS_FALLBACK_SCSV",
  [70] = "TLS_DH_ANON_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA",
  [49218] = "TLS_DHE_DSS_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256",
  [2] = "TLS_RSA_WITH_NULL_SHA",
  [132] = "TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA",
  [49153] = "TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA",
  [4865] = "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
  [49290] = "TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256",
  [49318] = "TLS_DHE_PSK_WITH_AES_128_CCM",
  [49166] = "TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA",
  [49252] = "TLS_PSK_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256",
  [163] = "TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
  [49245] = "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384",
  [49205] = "TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA",
  [49181] = "TLS_SRP_SHA_WITH_AES_128_CBC_SHA",
  [182] = "TLS_RSA_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
  [109] = "TLS_DH_ANON_WITH_AES_256_CBC_SHA256",
  [49307] = "TLS_ECDHE_PSK_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384",
  [161] = "TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
  [196736] = "SSLv20_CK_RC2_128_CBC_WITH_MD5",
  [60] = "TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
  [49276] = "TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256",
  [37] = "TLS_KRB5_WITH_IDEA_CBC_MD5",
  [18] = "TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA",
  [185] = "TLS_RSA_PSK_WITH_NULL_SHA384",
  [157] = "TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
  [0] = "TLS_NULL_WITH_NULL_NULL",
  [137] = "TLS_DH_ANON_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA",
  [65279] = "SSL_RSA_FIPS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA",
  [19] = "TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA",
  [49236] = "TLS_DH_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256",
  [20] = "TLS_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA",
  [49187] = "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
  [49195] = "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
  [52395] = "TLS_PSK_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256",
  [164] = "TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
  [187] = "TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256",
  [49299] = "TLS_RSA_PSK_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384",
  [156] = "TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
  [97] = "TLS_RSA_EXPORT1024_WITH_RC2_CBC_56_MD5",
  [49171] = "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA",
  [52392] = "TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256",
  [49234] = "TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256",
  [65664] = "SSLv20_CK_RC4_128_WITH_MD5",
  [21] = "TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA",
  [49196] = "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
  [12] = "TLS_DH_DSS_WITH_DES_CBC_SHA",
  [49175] = "TLS_ECDH_ANON_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA",
  [169] = "TLS_PSK_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
  [155] = "TLS_DH_ANON_WITH_SEED_CBC_SHA",
  [184] = "TLS_RSA_PSK_WITH_NULL_SHA256",
  [49159] = "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA",
  [5817] = "TLS_CECPQ1_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
  [150] = "TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA",
  [131200] = "SSLv20_CK_RC4_128_EXPORT40_WITH_MD5",
  [25] = "TLS_DH_ANON_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA",
  [49256] = "TLS_RSA_PSK_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256",
  [49324] = "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM",
  [49321] = "TLS_PSK_WITH_AES_256_CCM_8",
  [49322] = "TLS_PSK_DHE_WITH_AES_128_CCM_8",
  [49311] = "TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM",
  [255] = "TLS_EMPTY_RENEGOTIATION_INFO_SCSV",
  [59] = "TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256",
  [38] = "TLS_KRB5_EXPORT_WITH_DES_CBC_40_SHA",
  [154] = "TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA",
  [57] = "TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA",
  [42] = "TLS_KRB5_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5",
  [49286] = "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256",
  [49193] = "TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
  [49265] = "TLS_ECDHE_PSK_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384",
  [49207] = "TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
  [65278] = "SSL_RSA_FIPS_WITH_DES_CBC_SHA",
  [49261] = "TLS_DHE_PSK_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384",
  [98] = "TLS_RSA_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA",
  [4868] = "TLS_AES_128_CCM_SHA256",
  [108] = "TLS_DH_ANON_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
  [43] = "TLS_KRB5_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5",
  [49303] = "TLS_DHE_PSK_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384",
  [49309] = "TLS_RSA_WITH_AES_256_CCM",
  [49317] = "TLS_PSK_WITH_AES_256_CCM",
  [49197] = "TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
  [40] = "TLS_KRB5_EXPORT_WITH_RC4_40_SHA",
  [194] = "TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256",
  [151] = "TLS_DH_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA",
  [6] = "TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5",
  [141] = "TLS_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA",
  [49285] = "TLS_DH_ANON_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384",
  [49244] = "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256",
  [23] = "TLS_DH_ANON_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5",
  [145] = "TLS_DHE_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA",
  [49210] = "TLS_ECDHE_PSK_WITH_NULL_SHA256",
  [10] = "TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA",
  [49246] = "TLS_ECDH_ECDSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256",
  [53250] = "TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
  [13] = "TLS_DH_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA",
  [65] = "TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA",
  [148] = "TLS_RSA_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA",
  [49206] = "TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA",
  [101] = "TLS_DHE_DSS_EXPORT1024_WITH_RC4_56_SHA",
  [49185] = "TLS_SRP_SHA_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA",
  [49233] = "TLS_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384",
  [50] = "TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA",
  [120] = "TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_RMD",
  [152] = "TLS_DH_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA",
  [49172] = "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA",
  [49170] = "TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA",
  [49202] = "TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
  [49316] = "TLS_PSK_WITH_AES_128_CCM",
  [49260] = "TLS_DHE_PSK_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256",
  [48] = "TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA",
  [52398] = "TLS_RSA_PSK_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256",
  [49250] = "TLS_ECDH_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256",
  [49323] = "TLS_PSK_DHE_WITH_AES_256_CCM_8",
  [5] = "TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA",
  [100] = "TLS_RSA_EXPORT1024_WITH_RC4_56_SHA",
  [166] = "TLS_DH_ANON_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
  [49168] = "TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA",
  [65411] = "SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_MD5",
  [131] = "TLS_GOSTR341001_WITH_NULL_GOSTR3411",
  [49305] = "TLS_RSA_PSK_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384",
  [53249] = "TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
  [149] = "TLS_RSA_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA",
  [96] = "TLS_RSA_EXPORT1024_WITH_RC4_56_MD5",
  [49242] = "TLS_DH_ANON_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256",
  [39] = "TLS_KRB5_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_SHA",
  [49156] = "TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA",
  [49319] = "TLS_DHE_PSK_WITH_AES_256_CCM",
  [68] = "TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA",
  [9] = "TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA",
  [49243] = "TLS_DH_ANON_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384",
  [262272] = "SSLv20_CK_RC2_128_CBC_EXPORT40_WITH_MD5",
  [53251] = "TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_CCM_8_SHA256",
  [49228] = "TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256",
  [180] = "TLS_DHE_PSK_WITH_NULL_SHA256",
  [41] = "TLS_KRB5_EXPORT_WITH_DES_CBC_40_MD5",
  [17] = "TLS_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA",
  [119] = "TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_RMD",
  [65505] = "SSL_RSA_FIPS_WITH_DES_CBC_SHA_2",
  [52243] = "TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256_OLD",
  [52244] = "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256_OLD",
  [49223] = "TLS_DH_ANON_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384",
  [186] = "TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256",
  [49192] = "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384",
  [54] = "TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA",
  [49264] = "TLS_ECDHE_PSK_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256",
  [193] = "TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256",
  [49249] = "TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384",
  [49315] = "TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM_8",
  [189] = "TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256",
  [172] = "TLS_RSA_PSK_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
  [49222] = "TLS_DH_ANON_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256",
  [49225] = "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384",
  [49267] = "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384",
  [135] = "TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA",
  [49327] = "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM_8",
  [114] = "TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_RMD",
  [140] = "TLS_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA",
  [129] = "TLS_GOSTR341001_WITH_28147_CNT_IMIT",
  [49230] = "TLS_ECDH_RSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256",
  [49221] = "TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384",
  [34] = "TLS_KRB5_WITH_DES_CBC_MD5",
  [49191] = "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
  [49273] = "TLS_ECDH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384",
  [49288] = "TLS_ECDH_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256",
  [49292] = "TLS_ECDH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256",
  [49302] = "TLS_DHE_PSK_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256",
  [49271] = "TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384",
  [178] = "TLS_DHE_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
  [49325] = "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM",
  [49216] = "TLS_DH_RSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256",
  [7] = "TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA",
  [49194] = "TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384",
  [49201] = "TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
  [26] = "TLS_DH_ANON_WITH_DES_CBC_SHA",
  [128] = "TLS_GOSTR341094_WITH_28147_CNT_IMIT",
  [175] = "TLS_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA384",
  [49269] = "TLS_ECDH_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384",
  [181] = "TLS_DHE_PSK_WITH_NULL_SHA384",
  [47] = "TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA",
  [49280] = "TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256",
  [49300] = "TLS_PSK_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256",
  [393280] = "SSLv20_CK_DES_64_CBC_WITH_MD5",
  [147] = "TLS_RSA_PSK_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA",
  [49254] = "TLS_DHE_PSK_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256",
  [49190] = "TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384",
  [49179] = "TLS_SRP_SHA_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA",
  [49173] = "TLS_ECDH_ANON_WITH_NULL_SHA",
  [24] = "TLS_DH_ANON_WITH_RC4_128_MD5",
  [49301] = "TLS_PSK_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384",
  [69] = "TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA",
  [190] = "TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256",
  [99] = "TLS_DHE_DSS_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA",
  [5818] = "TLS_CECPQ1_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
  [162] = "TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
  [103] = "TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
  [126] = "TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_RMD",
  [104] = "TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256",
  [61] = "TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256",
  [51] = "TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA",
  [49258] = "TLS_PSK_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256",
  [49188] = "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384",
  [167] = "TLS_DH_ANON_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
  [49199] = "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
  [49240] = "TLS_DH_DSS_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256",
  [33] = "TLS_KRB5_WITH_IDEA_CBC_SHA",
  [67] = "TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA",
  [171] = "TLS_DHE_PSK_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
  [49282] = "TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256",
  [30] = "TLS_KRB5_WITH_DES_CBC_SHA",
  [15] = "TLS_DH_RSA_WITH_DES_CBC_SHA",
  [49241] = "TLS_DH_DSS_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384",
  [327808] = "SSLv20_CK_IDEA_128_CBC_WITH_MD5",
  [64] = "TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
  [106] = "TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256",
  [52397] = "TLS_DHE_PSK_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256",
  [177] = "TLS_PSK_WITH_NULL_SHA384",
  [52245] = "TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256_OLD",
  [55] = "TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA",
  [458944] = "SSLv20_CK_DES_192_EDE3_CBC_WITH_MD5",
  [49289] = "TLS_ECDH_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384",
  [49183] = "TLS_SRP_SHA_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA",
  [49255] = "TLS_DHE_PSK_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384",
  [49272] = "TLS_ECDH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256",
  [168] = "TLS_PSK_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
  [179] = "TLS_DHE_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA384",
  [4] = "TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5",
  [49163] = "TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA",
  [124] = "TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_RMD",
  [130] = "TLS_GOSTR341094_WITH_NULL_GOSTR3411",
  [49158] = "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA",
  [5816] = "TLS_CECPQ1_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256",
  [58] = "TLS_DH_ANON_WITH_AES_256_CBC_SHA",
  [49308] = "TLS_RSA_WITH_AES_128_CCM",
  [191] = "TLS_DH_ANON_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256",
  [134] = "TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA",
  [4866] = "TLS_AES_256_GCM_SHA384",
  [49224] = "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256",
  [49211] = "TLS_ECDHE_PSK_WITH_NULL_SHA384",
  [49215] = "TLS_DH_DSS_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384",
  [49174] = "TLS_ECDH_ANON_WITH_RC4_128_SHA",
  [142] = "TLS_DHE_PSK_WITH_RC4_128_SHA",
  [49209] = "TLS_ECDHE_PSK_WITH_NULL_SHA",
  [49227] = "TLS_ECDH_ECDSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384",
  [16] = "TLS_DH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA",
  [49203] = "TLS_ECDHE_PSK_WITH_RC4_128_SHA",
  [49169] = "TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA",
  [65408] = "SSL_RSA_WITH_RC2_CBC_MD5",
  [49212] = "TLS_RSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256",
  [165] = "TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
  [49186] = "TLS_SRP_SHA_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA",
  [49162] = "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA",
  [63] = "TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
  [173] = "TLS_RSA_PSK_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
  [49237] = "TLS_DH_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384",
  [52396] = "TLS_ECDHE_PSK_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256",
  [11] = "TLS_DH_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA",
  [49176] = "TLS_ECDH_ANON_WITH_AES_128_CBC_SHA",
  [22] = "TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA",
  [49298] = "TLS_RSA_PSK_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256",
  [143] = "TLS_DHE_PSK_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA",
  [49270] = "TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256",
  [136] = "TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA",
  [144] = "TLS_DHE_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA",
  [49294] = "TLS_PSK_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256",
  [65409] = "SSL_RSA_WITH_IDEA_CBC_MD5",
  [65504] = "SSL_RSA_FIPS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA_2",
  [36] = "TLS_KRB5_WITH_RC4_128_MD5",
  [49180] = "TLS_SRP_SHA_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA",
  [125] = "TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_RMD",
  [49326] = "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM_8",
  [8] = "TLS_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA",
  [27] = "TLS_DH_ANON_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA",
  [49287] = "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384",
  [195] = "TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256",
  [4869] = "TLS_AES_128_CCM_8_SHA256",
  [159] = "TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
  [53252] = "TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_CCM_SHA256",
  [49296] = "TLS_DHE_PSK_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256",
  [49248] = "TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256",
  [32] = "TLS_KRB5_WITH_RC4_128_SHA",
  [62] = "TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
  [160] = "TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
  [138] = "TLS_PSK_WITH_RC4_128_SHA",
  [139] = "TLS_PSK_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA",
  [170] = "TLS_DHE_PSK_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
  [49160] = "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA",
  [49259] = "TLS_PSK_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384",
  [49219] = "TLS_DHE_DSS_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384",
  [49247] = "TLS_ECDH_ECDSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384",
  [121] = "TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_RMD",
  [49297] = "TLS_DHE_PSK_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384",
  [49253] = "TLS_PSK_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384",
  [49155] = "TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA",
  [49310] = "TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM",
  [49320] = "TLS_PSK_WITH_AES_128_CCM_8",
  [49] = "TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA",
  [49238] = "TLS_DHE_DSS_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256",
  [49313] = "TLS_RSA_WITH_AES_256_CCM_8",
  [197] = "TLS_DH_ANON_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256",
  [49165] = "TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA",
  [49277] = "TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384",
  [49189] = "TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
  [49220] = "TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256",
  [49293] = "TLS_ECDH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384",
  [49314] = "TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM_8",
  [49154] = "TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA",
  [49167] = "TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA",
  [49263] = "TLS_RSA_PSK_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384",
  [49274] = "TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256",
  [49177] = "TLS_ECDH_ANON_WITH_AES_256_CBC_SHA",
  [49208] = "TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA384",
  [49257] = "TLS_RSA_PSK_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384",
  [49304] = "TLS_RSA_PSK_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256",
  [49232] = "TLS_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256",
  [49184] = "TLS_SRP_SHA_WITH_AES_256_CBC_SHA",
  [65410] = "SSL_RSA_WITH_DES_CBC_MD5",
  [153] = "TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA"
}

This is a table of all known cipher specs. It can be used for detecting unknown ciphers and for converting the cipher spec constants into a human readable format.

SSL::ec_curves
Type

table [count] of string

Attributes

&default = function

Default
{
  [19] = "secp192r1",
  [20] = "secp224k1",
  [259] = "ffdhe6144",
  [14] = "sect571r1",
  [6] = "sect233k1",
  [15] = "secp160k1",
  [30] = "x448",
  [28] = "brainpoolP512r1",
  [8] = "sect239k1",
  [23] = "secp256r1",
  [9] = "sect283k1",
  [27] = "brainpoolP384r1",
  [260] = "ffdhe8192",
  [7] = "sect233r1",
  [10] = "sect283r1",
  [21] = "secp224r1",
  [4] = "sect193r1",
  [26] = "brainpoolP256r1",
  [12] = "sect409r1",
  [13] = "sect571k1",
  [17] = "secp160r2",
  [25] = "secp521r1",
  [2] = "sect163r1",
  [65281] = "arbitrary_explicit_prime_curves",
  [65282] = "arbitrary_explicit_char2_curves",
  [29] = "x25519",
  [16] = "secp160r1",
  [24] = "secp384r1",
  [1] = "sect163k1",
  [258] = "ffdhe4096",
  [11] = "sect409k1",
  [5] = "sect193r2",
  [22] = "secp256k1",
  [256] = "ffdhe2048",
  [257] = "ffdhe3072",
  [18] = "secp192k1",
  [3] = "sect163r2"
}

Mapping between numeric codes and human readable string for SSL/TLS elliptic curves.

SSL::ec_point_formats
Type

table [count] of string

Attributes

&default = function

Default
{
  [0] = "uncompressed",
  [2] = "ansiX962_compressed_char2",
  [1] = "ansiX962_compressed_prime"
}

Mapping between numeric codes and human readable string for SSL/TLS EC point formats.

SSL::extensions
Type

table [count] of string

Attributes

&default = function

Default
{
  [40] = "key_share_old",
  [45] = "psk_key_exchange_modes",
  [19] = "client_certificate_type",
  [20] = "server_certificate_type",
  [14] = "use_srtp",
  [15] = "heartbeat",
  [6] = "user_mapping",
  [46] = "TicketEarlyDataInfo",
  [8] = "server_authz",
  [23] = "extended_master_secret",
  [35655] = "padding",
  [9] = "cert_type",
  [53] = "connection_id",
  [55] = "external_id_hash",
  [56] = "external_session_id",
  [13172] = "next_protocol_negotiation",
  [7] = "client_authz",
  [52] = "transparency_info",
  [21] = "padding",
  [10] = "supported_groups",
  [4] = "truncated_hmac",
  [13] = "signature_algorithms",
  [12] = "srp",
  [30031] = "channel_id",
  [41] = "pre_shared_key",
  [13180] = "encrypted_client_certificates",
  [17] = "status_request_v2",
  [47] = "certificate_authorities",
  [13175] = "origin_bound_certificates",
  [50] = "signature_algorithms_cert",
  [30032] = "channel_id_new",
  [2] = "client_certificate_url",
  [25] = "cached_info",
  [65281] = "renegotiation_info",
  [16] = "application_layer_protocol_negotiation",
  [24] = "token_binding",
  [48] = "oid_filters",
  [42] = "early_data",
  [49] = "post_handshake_auth",
  [57] = "quic_transport_parameters",
  [1] = "max_fragment_length",
  [11] = "ec_point_formats",
  [35] = "SessionTicket TLS",
  [5] = "status_request",
  [22] = "encrypt_then_mac",
  [43] = "supported_versions",
  [51] = "key_share",
  [18] = "signed_certificate_timestamp",
  [3] = "trusted_ca_keys",
  [0] = "server_name",
  [44] = "cookie"
}

Mapping between numeric codes and human readable strings for SSL/TLS extensions.

SSL::hash_algorithms
Type

table [count] of string

Attributes

&default = function

Default
{
  [2] = "sha1",
  [8] = "Intrinsic",
  [5] = "sha384",
  [3] = "sha224",
  [0] = "none",
  [6] = "sha512",
  [4] = "sha256",
  [1] = "md5"
}

Mapping between numeric codes and human readable strings for hash algorithms.

SSL::signature_algorithms
Type

table [count] of string

Attributes

&default = function

Default
{
  [2] = "dsa",
  [11] = "rsa_pss_sha512",
  [5] = "rsa_pss_sha384",
  [7] = "ed25519",
  [10] = "rsa_pss_sha384",
  [6] = "rsa_pss_sha512",
  [4] = "rsa_pss_sha256",
  [65] = "gostr34102012_256",
  [64] = "gostr34102012_256",
  [8] = "ed448",
  [3] = "ecdsa",
  [0] = "anonymous",
  [9] = "rsa_pss_sha256",
  [1] = "rsa"
}

Mapping between numeric codes and human readable strings for signature algorithms.

SSL::version_strings
Type

table [count] of string

Attributes

&default = function

Default
{
  [769] = "TLSv10",
  [65279] = "DTLSv10",
  [768] = "SSLv3",
  [770] = "TLSv11",
  [772] = "TLSv13",
  [2] = "SSLv2",
  [65276] = "DTLSv13",
  [771] = "TLSv12",
  [65277] = "DTLSv12"
}

Mapping between the constants and string values for SSL/TLS versions.