base/protocols/ssl/consts.zeek

SSL
Namespace

SSL

Summary

Constants

SSL::ALERT: count

SSL::APPLICATION_DATA: count

SSL::CERTIFICATE: count

SSL::CERTIFICATE_REQUEST: count

SSL::CERTIFICATE_STATUS: count

SSL::CERTIFICATE_URL: count

SSL::CERTIFICATE_VERIFY: count

SSL::CHANGE_CIPHER_SPEC: count

SSL::CLIENT_HELLO: count

SSL::CLIENT_KEY_EXCHANGE: count

SSL::DTLSv10: count

SSL::DTLSv12: count

SSL::DTLSv13: count

SSL::ENCRYPTED_EXTENSIONS: count

SSL::FINISHED: count

SSL::HANDSHAKE: count

SSL::HEARTBEAT: count

SSL::HELLO_REQUEST: count

SSL::HELLO_RETRY_REQUEST: count

SSL::HELLO_VERIFY_REQUEST: count

SSL::KEY_UPDATE: count

SSL::SERVER_HELLO: count

SSL::SERVER_HELLO_DONE: count

SSL::SERVER_KEY_EXCHANGE: count

SSL::SESSION_TICKET: count

SSL::SSL_EXTENSION_APPLICATION_LAYER_PROTOCOL_NEGOTIATION: count

SSL::SSL_EXTENSION_APPLICATION_SETTING: count

SSL::SSL_EXTENSION_CACHED_INFO: count

SSL::SSL_EXTENSION_CERTIFICATE_AUTHORITIES: count

SSL::SSL_EXTENSION_CERT_TYPE: count

SSL::SSL_EXTENSION_CHANNEL_ID: count

SSL::SSL_EXTENSION_CHANNEL_ID_NEW: count

SSL::SSL_EXTENSION_CLIENT_AUTHZ: count

SSL::SSL_EXTENSION_CLIENT_CERTIFICATE_TYPE: count

SSL::SSL_EXTENSION_CLIENT_CERTIFICATE_URL: count

SSL::SSL_EXTENSION_COMPRESS_CERTIFICATE: count

SSL::SSL_EXTENSION_CONNECTION_ID: count

SSL::SSL_EXTENSION_CONNECTION_ID_DEPRECATED: count

SSL::SSL_EXTENSION_COOKIE: count

SSL::SSL_EXTENSION_DELEGATED_CREDENTIAL: count

SSL::SSL_EXTENSION_DNSSEC_CHAIN: count

SSL::SSL_EXTENSION_EARLY_DATA: count

SSL::SSL_EXTENSION_EC_POINT_FORMATS: count

SSL::SSL_EXTENSION_ENCRYPTED_CLIENT_CERTIFICATES: count

SSL::SSL_EXTENSION_ENCRYPTED_CLIENT_HELLO: count

SSL::SSL_EXTENSION_ENCRYPT_THEN_MAC: count

SSL::SSL_EXTENSION_EXTENDED_MASTER_SECRET: count

SSL::SSL_EXTENSION_EXTERNAL_ID_HASH: count

SSL::SSL_EXTENSION_EXTERNAL_SESSION_ID: count

SSL::SSL_EXTENSION_HEARTBEAT: count

SSL::SSL_EXTENSION_KEY_SHARE: count

SSL::SSL_EXTENSION_KEY_SHARE_OLD: count

SSL::SSL_EXTENSION_MAX_FRAGMENT_LENGTH: count

SSL::SSL_EXTENSION_NEXT_PROTOCOL_NEGOTIATION: count

SSL::SSL_EXTENSION_OID_FILTERS: count

SSL::SSL_EXTENSION_ORIGIN_BOUND_CERTIFICATES: count

SSL::SSL_EXTENSION_PADDING: count

SSL::SSL_EXTENSION_PADDING_TEMP: count

SSL::SSL_EXTENSION_PASSWORD_SALT: count

SSL::SSL_EXTENSION_POST_HANDSHAKE_AUTH: count

SSL::SSL_EXTENSION_PRE_SHARED_KEY: count

SSL::SSL_EXTENSION_PSK_KEY_EXCHANGE_MODES: count

SSL::SSL_EXTENSION_PWD_CLEAR: count

SSL::SSL_EXTENSION_PWD_PROTECT: count

SSL::SSL_EXTENSION_QUIC_TRANSPORT_PARAMETERS: count

SSL::SSL_EXTENSION_RECORD_SIZE_LIMIT: count

SSL::SSL_EXTENSION_RENEGOTIATION_INFO: count

SSL::SSL_EXTENSION_SEQUENCE_NUMBER_ENCRYPTION_ALGORITHMS: count

SSL::SSL_EXTENSION_SERVER_AUTHZ: count

SSL::SSL_EXTENSION_SERVER_CERTIFICATE_TYPE: count

SSL::SSL_EXTENSION_SERVER_NAME: count

SSL::SSL_EXTENSION_SESSIONTICKET_TLS: count

SSL::SSL_EXTENSION_SIGNATURE_ALGORITHMS: count

SSL::SSL_EXTENSION_SIGNATURE_ALGORITHMS_CERT: count

SSL::SSL_EXTENSION_SIGNED_CERTIFICATE_TIMESTAMP: count

SSL::SSL_EXTENSION_SRP: count

SSL::SSL_EXTENSION_STATUS_REQUEST: count

SSL::SSL_EXTENSION_STATUS_REQUEST_V2: count

SSL::SSL_EXTENSION_SUPPORTED_EKT_CIPHERS: count

SSL::SSL_EXTENSION_SUPPORTED_GROUPS: count

SSL::SSL_EXTENSION_SUPPORTED_VERSIONS: count

SSL::SSL_EXTENSION_TICKETEARLYDATAINFO: count

SSL::SSL_EXTENSION_TICKET_PINNING: count

SSL::SSL_EXTENSION_TICKET_REQUEST: count

SSL::SSL_EXTENSION_TLMSP: count

SSL::SSL_EXTENSION_TLMSP_DELEGATE: count

SSL::SSL_EXTENSION_TLMSP_PROXYING: count

SSL::SSL_EXTENSION_TLS_CERT_WITH_EXTERN_PSK: count

SSL::SSL_EXTENSION_TLS_LTS: count

SSL::SSL_EXTENSION_TOKEN_BINDING: count

SSL::SSL_EXTENSION_TRANSPARENCY_INFO: count

SSL::SSL_EXTENSION_TRUNCATED_HMAC: count

SSL::SSL_EXTENSION_TRUSTED_CA_KEYS: count

SSL::SSL_EXTENSION_USER_MAPPING: count

SSL::SSL_EXTENSION_USE_SRTP: count

SSL::SSL_FORTEZZA_KEA_WITH_FORTEZZA_CBC_SHA: count

SSL::SSL_FORTEZZA_KEA_WITH_NULL_SHA: count

SSL::SSL_RSA_FIPS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::SSL_RSA_FIPS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA_2: count

SSL::SSL_RSA_FIPS_WITH_DES_CBC_SHA: count

SSL::SSL_RSA_FIPS_WITH_DES_CBC_SHA_2: count

SSL::SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_MD5: count

SSL::SSL_RSA_WITH_DES_CBC_MD5: count

SSL::SSL_RSA_WITH_IDEA_CBC_MD5: count

SSL::SSL_RSA_WITH_RC2_CBC_MD5: count

SSL::SSLv2: count

SSL::SSLv20_CK_DES_192_EDE3_CBC_WITH_MD5: count

SSL::SSLv20_CK_DES_64_CBC_WITH_MD5: count

SSL::SSLv20_CK_IDEA_128_CBC_WITH_MD5: count

SSL::SSLv20_CK_RC2_128_CBC_EXPORT40_WITH_MD5: count

SSL::SSLv20_CK_RC2_128_CBC_WITH_MD5: count

SSL::SSLv20_CK_RC4_128_EXPORT40_WITH_MD5: count

SSL::SSLv20_CK_RC4_128_WITH_MD5: count

SSL::SSLv3: count

SSL::SUPPLEMENTAL_DATA: count

SSL::TLS_AEGIS_128L_SHA256: count

SSL::TLS_AEGIS_256_SHA384: count

SSL::TLS_AES_128_CCM_8_SHA256: count

SSL::TLS_AES_128_CCM_SHA256: count

SSL::TLS_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_CECPQ1_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_CECPQ1_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256: count

SSL::TLS_CECPQ1_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_CECPQ1_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256: count

SSL::TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_DSS_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_DSS_EXPORT1024_WITH_RC4_56_SHA: count

SSL::TLS_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_RMD: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_RMD: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_RMD: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_RC4_128_SHA: count

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_128_CCM: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_256_CCM: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_NULL_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_NULL_SHA384: count

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_RC4_128_SHA: count

SSL::TLS_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_RMD: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_RMD: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM_8: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_RMD: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM_8: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256_OLD: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_ANON_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_ANON_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_AES_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_AES_256_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_DES_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_RC4_128_MD5: count

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_SEED_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_DES_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_DES_CBC_SHA: count

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECCPWD_WITH_AES_128_CCM_SHA256: count

SSL::TLS_ECCPWD_WITH_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_ECCPWD_WITH_AES_256_CCM_SHA384: count

SSL::TLS_ECCPWD_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM_8: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM_8: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256_OLD: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA: count

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_CCM_8_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_CCM_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_CCM_SHA256_OLD: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_NULL_SHA: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_NULL_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_NULL_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_RC4_128_SHA: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256_OLD: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA: count

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA: count

SSL::TLS_ECDH_ANON_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDH_ANON_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDH_ANON_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDH_ANON_WITH_NULL_SHA: count

SSL::TLS_ECDH_ANON_WITH_RC4_128_SHA: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA: count

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA: count

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA: count

SSL::TLS_EMPTY_RENEGOTIATION_INFO_SCSV: count

SSL::TLS_FALLBACK_SCSV: count

SSL::TLS_GOSTR341001_WITH_28147_CNT_IMIT: count

SSL::TLS_GOSTR341001_WITH_NULL_GOSTR3411: count

SSL::TLS_GOSTR341094_WITH_28147_CNT_IMIT: count

SSL::TLS_GOSTR341094_WITH_NULL_GOSTR3411: count

SSL::TLS_GOSTR341112_256_WITH_28147_CNT_IMIT: count

SSL::TLS_GOSTR341112_256_WITH_KUZNYECHIK_CTR_OMAC: count

SSL::TLS_GOSTR341112_256_WITH_KUZNYECHIK_MGM_L: count

SSL::TLS_GOSTR341112_256_WITH_KUZNYECHIK_MGM_S: count

SSL::TLS_GOSTR341112_256_WITH_MAGMA_CTR_OMAC: count

SSL::TLS_GOSTR341112_256_WITH_MAGMA_MGM_L: count

SSL::TLS_GOSTR341112_256_WITH_MAGMA_MGM_S: count

SSL::TLS_KRB5_EXPORT_WITH_DES_CBC_40_MD5: count

SSL::TLS_KRB5_EXPORT_WITH_DES_CBC_40_SHA: count

SSL::TLS_KRB5_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5: count

SSL::TLS_KRB5_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_SHA: count

SSL::TLS_KRB5_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5: count

SSL::TLS_KRB5_EXPORT_WITH_RC4_40_SHA: count

SSL::TLS_KRB5_WITH_3DES_EDE_CBC_MD5: count

SSL::TLS_KRB5_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_KRB5_WITH_DES_CBC_MD5: count

SSL::TLS_KRB5_WITH_DES_CBC_SHA: count

SSL::TLS_KRB5_WITH_IDEA_CBC_MD5: count

SSL::TLS_KRB5_WITH_IDEA_CBC_SHA: count

SSL::TLS_KRB5_WITH_RC4_128_MD5: count

SSL::TLS_KRB5_WITH_RC4_128_SHA: count

SSL::TLS_NULL_WITH_NULL_NULL: count

SSL::TLS_PSK_DHE_WITH_AES_128_CCM_8: count

SSL::TLS_PSK_DHE_WITH_AES_256_CCM_8: count

SSL::TLS_PSK_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_PSK_WITH_AES_128_CCM: count

SSL::TLS_PSK_WITH_AES_128_CCM_8: count

SSL::TLS_PSK_WITH_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_PSK_WITH_AES_256_CCM: count

SSL::TLS_PSK_WITH_AES_256_CCM_8: count

SSL::TLS_PSK_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_PSK_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_PSK_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_PSK_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_PSK_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_PSK_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_PSK_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_PSK_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_PSK_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_PSK_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256: count

SSL::TLS_PSK_WITH_NULL_SHA256: count

SSL::TLS_PSK_WITH_NULL_SHA384: count

SSL::TLS_PSK_WITH_RC4_128_SHA: count

SSL::TLS_RSA_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA: count

SSL::TLS_RSA_EXPORT1024_WITH_RC2_CBC_56_MD5: count

SSL::TLS_RSA_EXPORT1024_WITH_RC4_56_MD5: count

SSL::TLS_RSA_EXPORT1024_WITH_RC4_56_SHA: count

SSL::TLS_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA: count

SSL::TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5: count

SSL::TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_NULL_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_NULL_SHA384: count

SSL::TLS_RSA_PSK_WITH_RC4_128_SHA: count

SSL::TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_RMD: count

SSL::TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_RMD: count

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_128_CCM: count

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_128_CCM_8: count

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_RMD: count

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_256_CCM: count

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_256_CCM_8: count

SSL::TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_RSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384: count

SSL::TLS_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384: count

SSL::TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA: count

SSL::TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA: count

SSL::TLS_RSA_WITH_NULL_MD5: count

SSL::TLS_RSA_WITH_NULL_SHA: count

SSL::TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256: count

SSL::TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5: count

SSL::TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA: count

SSL::TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA: count

SSL::TLS_SHA256_SHA256: count

SSL::TLS_SHA384_SHA384: count

SSL::TLS_SM4_CCM_SM3: count

SSL::TLS_SM4_GCM_SM3: count

SSL::TLS_SRP_SHA_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_SRP_SHA_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_SRP_SHA_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_SRP_SHA_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_SRP_SHA_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_SRP_SHA_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLS_SRP_SHA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA: count

SSL::TLS_SRP_SHA_WITH_AES_128_CBC_SHA: count

SSL::TLS_SRP_SHA_WITH_AES_256_CBC_SHA: count

SSL::TLSv10: count

SSL::TLSv11: count

SSL::TLSv12: count

SSL::TLSv13: count

SSL::V2_CLIENT_HELLO: count

SSL::V2_CLIENT_MASTER_KEY: count

SSL::V2_ERROR: count

SSL::V2_SERVER_HELLO: count

SSL::alert_descriptions: table &default = function

Mapping between numeric codes and human readable strings for alert descriptions.

SSL::alert_levels: table &default = function

Mapping between numeric codes and human readable strings for alert levels.

SSL::cipher_desc: table &default = function

This is a table of all known cipher specs.

SSL::ec_curves: table &default = function

Mapping between numeric codes and human readable string for SSL/TLS elliptic curves.

SSL::ec_point_formats: table &default = function

Mapping between numeric codes and human readable string for SSL/TLS EC point formats.

SSL::extensions: table &default = function

Mapping between numeric codes and human readable strings for SSL/TLS extensions.

SSL::hash_algorithms: table &default = function

Mapping between numeric codes and human readable strings for hash algorithms.

SSL::signature_algorithms: table &default = function

Mapping between numeric codes and human readable strings for signature algorithms.

SSL::version_strings: table &default = function

Mapping between the constants and string values for SSL/TLS versions.

Detailed Interface

Constants

SSL::ALERT
Type

count

Default

21

SSL::APPLICATION_DATA
Type

count

Default

23

SSL::CERTIFICATE
Type

count

Default

11

SSL::CERTIFICATE_REQUEST
Type

count

Default

13

SSL::CERTIFICATE_STATUS
Type

count

Default

22

SSL::CERTIFICATE_URL
Type

count

Default

21

SSL::CERTIFICATE_VERIFY
Type

count

Default

15

SSL::CHANGE_CIPHER_SPEC
Type

count

Default

20

SSL::CLIENT_HELLO
Type

count

Default

1

SSL::CLIENT_KEY_EXCHANGE
Type

count

Default

16

SSL::DTLSv10
Type

count

Default

65279

SSL::DTLSv12
Type

count

Default

65277

SSL::DTLSv13
Type

count

Default

65276

SSL::ENCRYPTED_EXTENSIONS
Type

count

Default

8

SSL::FINISHED
Type

count

Default

20

SSL::HANDSHAKE
Type

count

Default

22

SSL::HEARTBEAT
Type

count

Default

24

SSL::HELLO_REQUEST
Type

count

Default

0

SSL::HELLO_RETRY_REQUEST
Type

count

Default

6

SSL::HELLO_VERIFY_REQUEST
Type

count

Default

3

SSL::KEY_UPDATE
Type

count

Default

24

SSL::SERVER_HELLO
Type

count

Default

2

SSL::SERVER_HELLO_DONE
Type

count

Default

14

SSL::SERVER_KEY_EXCHANGE
Type

count

Default

12

SSL::SESSION_TICKET
Type

count

Default

4

SSL::SSL_EXTENSION_APPLICATION_LAYER_PROTOCOL_NEGOTIATION
Type

count

Default

16

SSL::SSL_EXTENSION_APPLICATION_SETTING
Type

count

Default

17513

SSL::SSL_EXTENSION_CACHED_INFO
Type

count

Default

25

SSL::SSL_EXTENSION_CERTIFICATE_AUTHORITIES
Type

count

Default

47

SSL::SSL_EXTENSION_CERT_TYPE
Type

count

Default

9

SSL::SSL_EXTENSION_CHANNEL_ID
Type

count

Default

30031

SSL::SSL_EXTENSION_CHANNEL_ID_NEW
Type

count

Default

30032

SSL::SSL_EXTENSION_CLIENT_AUTHZ
Type

count

Default

7

SSL::SSL_EXTENSION_CLIENT_CERTIFICATE_TYPE
Type

count

Default

19

SSL::SSL_EXTENSION_CLIENT_CERTIFICATE_URL
Type

count

Default

2

SSL::SSL_EXTENSION_COMPRESS_CERTIFICATE
Type

count

Default

27

SSL::SSL_EXTENSION_CONNECTION_ID
Type

count

Default

54

SSL::SSL_EXTENSION_CONNECTION_ID_DEPRECATED
Type

count

Default

53

Type

count

Default

44

SSL::SSL_EXTENSION_DELEGATED_CREDENTIAL
Type

count

Default

34

SSL::SSL_EXTENSION_DNSSEC_CHAIN
Type

count

Default

59

SSL::SSL_EXTENSION_EARLY_DATA
Type

count

Default

42

SSL::SSL_EXTENSION_EC_POINT_FORMATS
Type

count

Default

11

SSL::SSL_EXTENSION_ENCRYPTED_CLIENT_CERTIFICATES
Type

count

Default

13180

SSL::SSL_EXTENSION_ENCRYPTED_CLIENT_HELLO
Type

count

Default

65037

SSL::SSL_EXTENSION_ENCRYPT_THEN_MAC
Type

count

Default

22

SSL::SSL_EXTENSION_EXTENDED_MASTER_SECRET
Type

count

Default

23

SSL::SSL_EXTENSION_EXTERNAL_ID_HASH
Type

count

Default

55

SSL::SSL_EXTENSION_EXTERNAL_SESSION_ID
Type

count

Default

56

SSL::SSL_EXTENSION_HEARTBEAT
Type

count

Default

15

SSL::SSL_EXTENSION_KEY_SHARE
Type

count

Default

51

SSL::SSL_EXTENSION_KEY_SHARE_OLD
Type

count

Default

40

SSL::SSL_EXTENSION_MAX_FRAGMENT_LENGTH
Type

count

Default

1

SSL::SSL_EXTENSION_NEXT_PROTOCOL_NEGOTIATION
Type

count

Default

13172

SSL::SSL_EXTENSION_OID_FILTERS
Type

count

Default

48

SSL::SSL_EXTENSION_ORIGIN_BOUND_CERTIFICATES
Type

count

Default

13175

SSL::SSL_EXTENSION_PADDING
Type

count

Default

21

SSL::SSL_EXTENSION_PADDING_TEMP
Type

count

Default

35655

SSL::SSL_EXTENSION_PASSWORD_SALT
Type

count

Default

31

SSL::SSL_EXTENSION_POST_HANDSHAKE_AUTH
Type

count

Default

49

SSL::SSL_EXTENSION_PRE_SHARED_KEY
Type

count

Default

41

SSL::SSL_EXTENSION_PSK_KEY_EXCHANGE_MODES
Type

count

Default

45

SSL::SSL_EXTENSION_PWD_CLEAR
Type

count

Default

30

SSL::SSL_EXTENSION_PWD_PROTECT
Type

count

Default

29

SSL::SSL_EXTENSION_QUIC_TRANSPORT_PARAMETERS
Type

count

Default

57

SSL::SSL_EXTENSION_RECORD_SIZE_LIMIT
Type

count

Default

28

SSL::SSL_EXTENSION_RENEGOTIATION_INFO
Type

count

Default

65281

SSL::SSL_EXTENSION_SEQUENCE_NUMBER_ENCRYPTION_ALGORITHMS
Type

count

Default

60

SSL::SSL_EXTENSION_SERVER_AUTHZ
Type

count

Default

8

SSL::SSL_EXTENSION_SERVER_CERTIFICATE_TYPE
Type

count

Default

20

SSL::SSL_EXTENSION_SERVER_NAME
Type

count

Default

0

SSL::SSL_EXTENSION_SESSIONTICKET_TLS
Type

count

Default

35

SSL::SSL_EXTENSION_SIGNATURE_ALGORITHMS
Type

count

Default

13

SSL::SSL_EXTENSION_SIGNATURE_ALGORITHMS_CERT
Type

count

Default

50

SSL::SSL_EXTENSION_SIGNED_CERTIFICATE_TIMESTAMP
Type

count

Default

18

SSL::SSL_EXTENSION_SRP
Type

count

Default

12

SSL::SSL_EXTENSION_STATUS_REQUEST
Type

count

Default

5

SSL::SSL_EXTENSION_STATUS_REQUEST_V2
Type

count

Default

17

SSL::SSL_EXTENSION_SUPPORTED_EKT_CIPHERS
Type

count

Default

39

SSL::SSL_EXTENSION_SUPPORTED_GROUPS
Type

count

Default

10

SSL::SSL_EXTENSION_SUPPORTED_VERSIONS
Type

count

Default

43

SSL::SSL_EXTENSION_TICKETEARLYDATAINFO
Type

count

Default

46

SSL::SSL_EXTENSION_TICKET_PINNING
Type

count

Default

32

SSL::SSL_EXTENSION_TICKET_REQUEST
Type

count

Default

58

SSL::SSL_EXTENSION_TLMSP
Type

count

Default

36

SSL::SSL_EXTENSION_TLMSP_DELEGATE
Type

count

Default

38

SSL::SSL_EXTENSION_TLMSP_PROXYING
Type

count

Default

37

SSL::SSL_EXTENSION_TLS_CERT_WITH_EXTERN_PSK
Type

count

Default

33

SSL::SSL_EXTENSION_TLS_LTS
Type

count

Default

26

SSL::SSL_EXTENSION_TOKEN_BINDING
Type

count

Default

24

SSL::SSL_EXTENSION_TRANSPARENCY_INFO
Type

count

Default

52

SSL::SSL_EXTENSION_TRUNCATED_HMAC
Type

count

Default

4

SSL::SSL_EXTENSION_TRUSTED_CA_KEYS
Type

count

Default

3

SSL::SSL_EXTENSION_USER_MAPPING
Type

count

Default

6

SSL::SSL_EXTENSION_USE_SRTP
Type

count

Default

14

SSL::SSL_FORTEZZA_KEA_WITH_FORTEZZA_CBC_SHA
Type

count

Default

29

SSL::SSL_FORTEZZA_KEA_WITH_NULL_SHA
Type

count

Default

28

SSL::SSL_RSA_FIPS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

65279

SSL::SSL_RSA_FIPS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA_2
Type

count

Default

65504

SSL::SSL_RSA_FIPS_WITH_DES_CBC_SHA
Type

count

Default

65278

SSL::SSL_RSA_FIPS_WITH_DES_CBC_SHA_2
Type

count

Default

65505

SSL::SSL_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_MD5
Type

count

Default

65411

SSL::SSL_RSA_WITH_DES_CBC_MD5
Type

count

Default

65410

SSL::SSL_RSA_WITH_IDEA_CBC_MD5
Type

count

Default

65409

SSL::SSL_RSA_WITH_RC2_CBC_MD5
Type

count

Default

65408

SSL::SSLv2
Type

count

Default

2

SSL::SSLv20_CK_DES_192_EDE3_CBC_WITH_MD5
Type

count

Default

458944

SSL::SSLv20_CK_DES_64_CBC_WITH_MD5
Type

count

Default

393280

SSL::SSLv20_CK_IDEA_128_CBC_WITH_MD5
Type

count

Default

327808

SSL::SSLv20_CK_RC2_128_CBC_EXPORT40_WITH_MD5
Type

count

Default

262272

SSL::SSLv20_CK_RC2_128_CBC_WITH_MD5
Type

count

Default

196736

SSL::SSLv20_CK_RC4_128_EXPORT40_WITH_MD5
Type

count

Default

131200

SSL::SSLv20_CK_RC4_128_WITH_MD5
Type

count

Default

65664

SSL::SSLv3
Type

count

Default

768

SSL::SUPPLEMENTAL_DATA
Type

count

Default

23

SSL::TLS_AEGIS_128L_SHA256
Type

count

Default

4871

SSL::TLS_AEGIS_256_SHA384
Type

count

Default

4870

SSL::TLS_AES_128_CCM_8_SHA256
Type

count

Default

4869

SSL::TLS_AES_128_CCM_SHA256
Type

count

Default

4868

SSL::TLS_AES_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

4865

SSL::TLS_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

4866

SSL::TLS_CECPQ1_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

5818

SSL::TLS_CECPQ1_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
Type

count

Default

5816

SSL::TLS_CECPQ1_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

5817

SSL::TLS_CECPQ1_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
Type

count

Default

5815

SSL::TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
Type

count

Default

4867

SSL::TLS_DHE_DSS_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA
Type

count

Default

99

SSL::TLS_DHE_DSS_EXPORT1024_WITH_RC4_56_SHA
Type

count

Default

101

SSL::TLS_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA
Type

count

Default

17

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_RMD
Type

count

Default

114

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

19

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_RMD
Type

count

Default

115

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA
Type

count

Default

50

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

64

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

162

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_RMD
Type

count

Default

116

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA
Type

count

Default

56

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256
Type

count

Default

106

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

163

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49218

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49238

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49219

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49239

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA
Type

count

Default

68

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

189

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49280

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA
Type

count

Default

135

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256
Type

count

Default

195

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49281

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA
Type

count

Default

18

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_RC4_128_SHA
Type

count

Default

102

SSL::TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA
Type

count

Default

153

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

143

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA
Type

count

Default

144

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

178

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_128_CCM
Type

count

Default

49318

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

170

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA
Type

count

Default

145

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

179

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_256_CCM
Type

count

Default

49319

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

171

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49254

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49260

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49255

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49261

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49302

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49296

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49303

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49297

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
Type

count

Default

52397

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_NULL_SHA256
Type

count

Default

180

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_NULL_SHA384
Type

count

Default

181

SSL::TLS_DHE_PSK_WITH_RC4_128_SHA
Type

count

Default

142

SSL::TLS_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA
Type

count

Default

20

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_RMD
Type

count

Default

119

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

22

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_RMD
Type

count

Default

120

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
Type

count

Default

51

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

103

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM
Type

count

Default

49310

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM_8
Type

count

Default

49314

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

158

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_RMD
Type

count

Default

121

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
Type

count

Default

57

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
Type

count

Default

107

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM
Type

count

Default

49311

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM_8
Type

count

Default

49315

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

159

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49220

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49234

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49221

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49235

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA
Type

count

Default

69

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

190

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49276

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA
Type

count

Default

136

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256
Type

count

Default

196

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49277

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
Type

count

Default

52394

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256_OLD
Type

count

Default

52245

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA
Type

count

Default

21

SSL::TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA
Type

count

Default

154

SSL::TLS_DH_ANON_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA
Type

count

Default

25

SSL::TLS_DH_ANON_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5
Type

count

Default

23

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

27

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_AES_128_CBC_SHA
Type

count

Default

52

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_AES_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

108

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_AES_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

166

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_AES_256_CBC_SHA
Type

count

Default

58

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_AES_256_CBC_SHA256
Type

count

Default

109

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

167

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49222

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49242

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49223

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49243

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA
Type

count

Default

70

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

191

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49284

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA
Type

count

Default

137

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256
Type

count

Default

197

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49285

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_DES_CBC_SHA
Type

count

Default

26

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_RC4_128_MD5
Type

count

Default

24

SSL::TLS_DH_ANON_WITH_SEED_CBC_SHA
Type

count

Default

155

SSL::TLS_DH_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA
Type

count

Default

11

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

13

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA
Type

count

Default

48

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

62

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

164

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA
Type

count

Default

54

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256
Type

count

Default

104

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

165

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49214

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49240

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49215

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49241

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA
Type

count

Default

66

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

187

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49282

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA
Type

count

Default

133

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256
Type

count

Default

193

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49283

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_DES_CBC_SHA
Type

count

Default

12

SSL::TLS_DH_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA
Type

count

Default

151

SSL::TLS_DH_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA
Type

count

Default

14

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

16

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
Type

count

Default

49

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

63

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

160

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
Type

count

Default

55

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256
Type

count

Default

105

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

161

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49216

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49236

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49217

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49237

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA
Type

count

Default

67

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

188

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49278

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA
Type

count

Default

134

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA256
Type

count

Default

194

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49279

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_DES_CBC_SHA
Type

count

Default

15

SSL::TLS_DH_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA
Type

count

Default

152

SSL::TLS_ECCPWD_WITH_AES_128_CCM_SHA256
Type

count

Default

49330

SSL::TLS_ECCPWD_WITH_AES_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49328

SSL::TLS_ECCPWD_WITH_AES_256_CCM_SHA384
Type

count

Default

49331

SSL::TLS_ECCPWD_WITH_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49329

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

49160

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
Type

count

Default

49161

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49187

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM
Type

count

Default

49324

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM_8
Type

count

Default

49326

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49195

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
Type

count

Default

49162

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49188

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM
Type

count

Default

49325

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM_8
Type

count

Default

49327

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49196

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49224

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49244

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49225

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49245

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49266

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49286

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49267

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49287

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
Type

count

Default

52393

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256_OLD
Type

count

Default

52244

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA
Type

count

Default

49158

SSL::TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA
Type

count

Default

49159

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

49204

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA
Type

count

Default

49205

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49207

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_CCM_8_SHA256
Type

count

Default

53251

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_CCM_SHA256
Type

count

Default

53253

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_CCM_SHA256_OLD
Type

count

Default

53252

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

53249

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA
Type

count

Default

49206

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49208

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

53250

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49264

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49265

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49306

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49307

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
Type

count

Default

52396

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_NULL_SHA
Type

count

Default

49209

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_NULL_SHA256
Type

count

Default

49210

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_NULL_SHA384
Type

count

Default

49211

SSL::TLS_ECDHE_PSK_WITH_RC4_128_SHA
Type

count

Default

49203

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

49170

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
Type

count

Default

49171

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49191

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49199

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
Type

count

Default

49172

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49192

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49200

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49228

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49248

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49229

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49249

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49270

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49290

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49271

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49291

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
Type

count

Default

52392

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256_OLD
Type

count

Default

52243

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA
Type

count

Default

49168

SSL::TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA
Type

count

Default

49169

SSL::TLS_ECDH_ANON_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

49175

SSL::TLS_ECDH_ANON_WITH_AES_128_CBC_SHA
Type

count

Default

49176

SSL::TLS_ECDH_ANON_WITH_AES_256_CBC_SHA
Type

count

Default

49177

SSL::TLS_ECDH_ANON_WITH_NULL_SHA
Type

count

Default

49173

SSL::TLS_ECDH_ANON_WITH_RC4_128_SHA
Type

count

Default

49174

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

49155

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
Type

count

Default

49156

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49189

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49197

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
Type

count

Default

49157

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49190

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49198

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49226

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49246

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49227

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49247

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49268

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49288

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49269

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49289

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA
Type

count

Default

49153

SSL::TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA
Type

count

Default

49154

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
Type

count

Default

49165

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
Type

count

Default

49166

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49193

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49201

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
Type

count

Default

49167

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49194

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49202

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_ARIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49230

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_ARIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49250

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_ARIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49231

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_ARIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49251

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA256
Type

count

Default

49272

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256
Type

count

Default

49292

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA384
Type

count

Default

49273

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384
Type

count

Default

49293

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA
Type

count

Default

49163

SSL::TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA
Type

count

Default

49164

SSL::TLS_EMPTY_RENEGOTIATION_INFO_SCSV
Type

count

Default

255

SSL::TLS_FALLBACK_SCSV
Type

count

Default

22016

SSL::TLS_GOSTR341001_WITH_28147_CNT_IMIT
Type

count

Default

129

SSL::TLS_GOSTR341001_WITH_NULL_GOSTR3411
Type

count

Default

131

SSL::TLS_GOSTR341094_WITH_28147_CNT_IMIT
Type

count

Default

128

SSL::TLS_GOSTR341094_WITH_NULL_GOSTR3411
Type

count

Default

130

SSL::TLS_GOSTR341112_256_WITH_28147_CNT_IMIT
Type

count

Default

49410

SSL::TLS_GOSTR341112_256_WITH_KUZNYECHIK_CTR_OMAC
Type

count

Default

49408

SSL::TLS_GOSTR341112_256_WITH_KUZNYECHIK_MGM_L
Type

count

Default

49411

SSL::TLS_GOSTR341112_256_WITH_KUZNYECHIK_MGM_S
Type

count

Default

49413

SSL::TLS_GOSTR341112_256_WITH_MAGMA_CTR_OMAC
Type

count

Default

49409

SSL::TLS_GOSTR341112_256_WITH_MAGMA_MGM_L
Type